ข่าวสาร & กิจกรรม

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวสารของทางราชการ

ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 [ ลงข่าว : 12/08/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 75 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระหว่าง เดือน เมษายน-พฤษภาคม [ ลงข่าว : 04/07/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 88 ]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 [ ลงข่าว : 16/05/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 79 ]

ประกาศ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ [ ลงข่าว : 15/03/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

รายงานผลการดำเนิน วันที่ 16-30 พ.ย. 2561 [ ลงข่าว : 06/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 72 ]

สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 [ ลงข่าว : 03/12/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 75 ]

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ [ ลงข่าว : 12/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 112 ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ไตรมาส 4 (ปี 2561) [ ลงข่าว : 10/10/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 66 ]

รายชื่อหน่วยงานที่หักลดหย่อนภาษีเงินบริจาคได้ ภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ [ ลงข่าว : 27/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 102 ]

ประกาศศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ผู้ดูแล [ ลงข่าว : 28/09/2561 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 142 ]

ดูรายการทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 24/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดอาหารเพลถวายพระ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี ประจำปี2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเรียนรู้วันสำคัญและประเพณี 2563 [ ลงข่าว : 11/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 23/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสุขหรรษา พาเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 [ ลงข่าว : 21/11/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 9 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช็คระยะ 50,000กิโลเมตร รถยนต์ราชการ นข 8644 ขอนแก่น [ ลงข่าว : 04/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ลงข่าว : 02/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 6 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล [ ลงข่าว : 02/12/2562 โดย : เจ้าหน้าที่ศูนย์ 7 ]

ดูรายการทั้งหมด

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

27/01/2020 : ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องเสริมสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อแจกจ่ายผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ และใช้ในกลุ่มพัฒนาทักษะชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอาชีพการเกษตรตามโครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอาชีพแผนกซ่อมมอเตอร์ไซส์และเครื่องยนต์ขนาดเล็กตามโครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอาชีพ แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าและงานประดิษฐ์ตามโครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพสำหรับคนพิการในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : จ้างขนย้ายเอกสารราชการ ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : จ้างรายงานขอจ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) เจ้าหน้าที่นักพัฒนาสังคม ช่วยดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ (คนที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/01/2020 : ซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่เอกสารของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23/01/2020 : จ้างตรวจสอบระบบอุปกรณ์ในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายการทั้งหมด

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

ดูรายการทั้งหมด